บริษัท ปาลิตา คอร์ป จำกัด
โทร 099-452-0618, 089-850-3399
  • th
  • cn
  • en
  • ปาลิตา คอร์ป
  • ปาลิตา คอร์ป

ปาลิตา คอร์ป

บริษัท ปาลิตา คอร์ป จำกัด (ประเทศไทย)

PALITA CORP COMPANY LIMITED (THAILAND)

บริษัท ปาลิตา คอร์ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 (ในชื่อเดิม คือ บริษัท ทริปเปิ้ลทรี จำกัด) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปาลิตา คอร์ป จำกัด เพื่อจะดำเนินธุรกิจเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
 

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ มุ่งนำสินค้าสู่ตลาดโลกด้วยคุณภาพมาตรฐาน และราคายุติธรรม

เรามีความเชี่ยวชาญในการส่งออกน้ำตาลทราย ผลไม้ไทย และสินค้าอุปโภค-บริโภค

บริษัท ไทย-จีน เทรดดิ้ง (เซิ่นเจิ้น) จำกัด (ประเทศจีน)

THAI-CHINA TRADING (SHENZHEN) COMPANY LIMITED (CHINA)

บริษัท ไทย-ไชน่า เทรดดิ้ง (เซิ่นเจิ้น) จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในเดือนกันยายน 2560 เพื่อทำหน้าที่ในการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย ไปส่งขายในประเทศจีน และส่งออกสินค้าจากประเทศจีน เพื่อนำเข้าให้กับลูกค้าตามความสนใจ

เราสามารถร่วมธุรกิจกับนานาชาติเพื่อโครงการพิเศษขนาดใหญ่

 บริษัท ปาลิตา คอร์ป จำกัด

• เลขทะเบียนการค้า : 0125554018245

• ที่อยู่สำนักงานใหญ่ : 5/40 หมู่ 4 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

• ที่อยู่สาขา : 30-31 ชั้น 4 อาคารเจียมจันทร์ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง-เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

• สำนักงานในประเทศจีน : Thai- China Trading (Shenzhen) Co., Ltd.

• อีเมล : palitasugar1@gmail.com, chainana1958@gmail.com

ปาลิตา คอร์ป

สินค้าเกษตรส่งออก

เราคือบริษัทส่งออกของคนไทยที่ตั้งอยู่บนประเทศไทย เราเน้นการมุ่งสร้างโอกาสทางการค้ากลุ่มโภคภัณฑ์ที่หลากหลายให้มีโอกาสส่งออก

สอบถาม
สินค้าเกษตรแปรรูปส่งออก

เราคือบริษัทส่งออกของคนไทยที่ตั้งอยู่บนประเทศไทย เราเน้นการมุ่งสร้างโอกาสทางการค้ากลุ่มโภคภัณฑ์ที่หลากหลายให้มีโอกาสส่งออก

สอบถาม
สินค้าอุปโภค-บริโภคส่งออก

เราคือบริษัทส่งออกของคนไทยที่ตั้งอยู่บนประเทศไทย เราเน้นการมุ่งสร้างโอกาสทางการค้ากลุ่มโภคภัณฑ์ที่หลากหลายให้มีโอกาสส่งออก

สอบถาม
สินค้าพลังงานทางเลือกส่งออก

เราคือบริษัทส่งออกของคนไทยที่ตั้งอยู่บนประเทศไทย เราเน้นการมุ่งสร้างโอกาสทางการค้ากลุ่มโภคภัณฑ์ที่หลากหลายให้มีโอกาสส่งออก

สอบถาม
สินค้าเกษตรนำเข้า

เรามีบริษัทนำเข้าสินค้าอยู่ที่ประเทศจีน เราขอเสนอโอกาสในการค้าขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลายที่ลูกค้าสนใจนำเข้า เช่น สินค้าเกษตร

สอบถาม
สินค้าเกษตรแปรรูปนำเข้า

เรามีบริษัทนำเข้าสินค้าอยู่ที่ประเทศจีน เราขอเสนอโอกาสในการค้าขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลายที่ลูกค้าสนใจนำเข้า เช่น สินค้าเกษตรแปรรูป

สอบถาม
สินค้าอุปโภค-บริโภคนำเข้า

เรามีบริษัทนำเข้าสินค้าอยู่ที่ประเทศจีน เราขอเสนอโอกาสในการค้าขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลายที่ลูกค้าสนใจนำเข้า เช่น สินค้าอุปโภค-บริโภค

สอบถาม
สินค้าพลังงานทางเลือกนำเข้า

เรามีบริษัทนำเข้าสินค้าอยู่ที่ประเทศจีน เราขอเสนอโอกาสในการค้าขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลายที่ลูกค้าสนใจนำเข้า เช่น สินค้าพลังงานทางเลือก

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัท ปาลิตา คอร์ป จำกัด
ผู้ติดต่อ:
ฝ่ายการตลาด
ที่อยู่:
สำนักงานใหญ่ : 5/40 หมู่ 4 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ประเทศ:
ไทย
โทรศัพท์:
099-452-0618
089-850-3399
อีเมล์:
palitasugar1@gmail.com
chainana1958@gmail.com
ไลน์ไอดี: