บริษัท ปาลิตา คอร์ป จำกัด
โทร 092-251-6399, 089-850-3399
  • cn
  • en
  • th

บริการของเรา


บริการของเรา

บริการของเรา

คุณค่าหลัก : เราเน้นการสร้างความเติบโตอย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนด้วยการนำนวัตกรรมมาออกแบบและสร้างสรรค์ตลาดของเรา ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานตามบทบาทหน้าที่

เราสนับสนุนการนำสินค้าจากแปลงของเกษตรกรสู่ผู้นำเข้า และลูกค้าผู้บริโภค เช่น ทุเรียน ลำไย


เราติดต่อกับโรงงานผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปโดยตรง เช่น น้ำตาล ข้าวสาร ยางพารา มันสำปะหลัง


เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบธุรกิจน้ำตาลเพื่อการค้าระยะยาวและสามารถสนับสนุนแหล่งผลิตน้ำตาล

น้ำตาลจากประเทศไทย


น้ำตาลจากประเทศบราซิลและประเทศอื่นๆ

เราสามารถรวบรวมสินค้าอุปโภค บริโภค จากโรงงานผู้ผลิต
เช่น ผลิตภัณฑ์ปรุงรส ผลิตเกี่ยวกับสุขภาพและความงามจากน้ำมันมะพร้าว


เราสามารถร่วมธุรกิจกับนานาชาติเพื่อโครงการพิเศษขนาดใหญ่

 บริษัท ปาลิตา คอร์ป จำกัด

• เลขทะเบียนการค้า : 0125554018245

• ที่อยู่สำนักงานใหญ่ : 5/40 หมู่ 4 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

• ที่อยู่สาขา : 79 ชั้น 4 อาคารเจียมจันทร์ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง-เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

• สำนักงานในประเทศจีน : Thai- China Trading (Shenzhen) Co., Ltd.

• ที่อยู่ : Room 1403, Unit 2, Building 11, Hengda City, No.9 Nahong Avenue, Jiangnan District, Nanning ประเทศจีน

• อีเมล : palitasugar1@gmail.com, chainana1958@gmail.com