บริษัท ปาลิตา คอร์ป จำกัด
โทร 092-251-6399, 089-850-3399
  • th
  • cn
  • en
  • ปาลิตา คอร์ป
  • ปาลิตา คอร์ป

ปาลิตา คอร์ป

บริษัท ปาลิตา คอร์ป จำกัด (ประเทศไทย)

PALITA CORP COMPANY LIMITED (THAILAND)

บริษัท ปาลิตา คอร์ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 (ในชื่อเดิม คือ บริษัท ทริปเปิ้ลทรี จำกัด)

และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปาลิตา คอร์ป จำกัด เพื่อจะดำเนินธุรกิจเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ มุ่งนำสินค้าสู่ตลาดโลกด้วยคุณภาพมาตรฐาน และราคายุติธรรม
 


เรามีความเชี่ยวชาญในการส่งออกน้ำตาลทราย อาหารสด ไก่สด ปลาสด ปลากระป๋อง แผ่นทองแดง และสินค้าอุปโภค-บริโภคต่าง ๆ


บริษัท ไทย-จีน เทรดดิ้ง (เซิ่นเจิ้น) จำกัด (ประเทศจีน)

THAI-CHINA TRADING (SHENZHEN) COMPANY LIMITED (CHINA)

บริษัท ไทย-ไชน่า เทรดดิ้ง (เซิ่นเจิ้น) จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในเดือนกันยายน 2560 เพื่อทำหน้าที่ในการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย ไปส่งขายในประเทศจีน และส่งออกสินค้าจากประเทศจีน เพื่อนำเข้าให้กับลูกค้าตามความสนใจ

เราสามารถร่วมธุรกิจกับนานาชาติเพื่อโครงการพิเศษขนาดใหญ่

 บริษัท ปาลิตา คอร์ป จำกัด

• เลขทะเบียนการค้า : 0125554018245

• ที่อยู่สำนักงานใหญ่ : 5/40 หมู่ 4 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

• ที่อยู่สาขา : 79 ชั้น 4 อาคารเจียมจันทร์ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง-เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

• สำนักงานในประเทศจีน : Thai- China Trading (Shenzhen) Co., Ltd.

• อีเมล : palitasugar1@gmail.com, chainana1958@gmail.com